Inleiding
The Leann neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Lean Sports Nutrition B.V. via info@theleann.nl.

.

Wie is The Leann?
The Leann is het merk dat valt onder de BV Lean Sports Nutrition, kantoorhoudende te (9561 EG) Ter Apel aan Drenthweg 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70863598.

Lean Schieving is, als eigenaar, names The Leann ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lean Sports Nutrition BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt The Leann jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Lean Sports Nutrition BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Lean Sports Nutrition BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Lean Sports Nutrition BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beheer van bestellingen + Afhandelen klachten + Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf + Afhandelen klachten + Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: CRM
Gegevens: Bedrijfsgegevens, Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Wij, Lean Sports Nutrtion BV gebruiken uw e-mailadres die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de checkbox in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw e- mailadres wordt  niet aan derden verstrekt.

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

“Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e- mail)nieuwsbrief te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.”

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Bedrijfsnaam, Naam, Foto, Recensie
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gegevens verstrekt tijdens het chatgesprek
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, IBAN, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Gewoonten, Surfgedrag, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
The Leann heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account (indien aanwezig). Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Lean Sports Nutrition BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Lean Sports Nutrition BV. Je kunt verzoeken dat Lean Sports Nutrition BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Lean Sports Nutrition BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Lean Sports Nutrition BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Lean Sports Nutrition BV te verkrijgen. The Leann zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Lean Sports Nutrition BV  je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door The Leann
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@theleann.nl. Lean Sports Nutrition BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat The Leann een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien The Leann je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat Lean Sports Nutrition BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacy Verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Lean Sports Nutrition BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@theleann.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Lean Sports Nutrition BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@theleann.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Your Cart